Musalla Al Muttaqin SMK KUALA PERLIS telah terpilih sebagai JOhan Peringkat Negeri untuk Pertandingan Anugerah Surau Imarah KPM - Bank Islam Kali ke 7 bagi tahun 2019. Penilaian Mus alla telah berlangsung pada 7 Ogos 2019.